Šta je life coaching.

(životni ili lični koučing)?

Eng. Coaching (Koučing)
je lepši i učinkovitiji način da postignete bolje rezultate i ostvarite svoje ciljeve u raznim sferama života. Coaching je aktivnost jedan na jedan. Prvo korak jeste zajedno sa klijentom odrediti njegovie/njene ciljeve. Tokom daljeg rada se ne daju  instrukcije i gotovi saveti, već se ističe, daje povratna informacija, analiziraju greške ili bodre dobre akcije, objašnjava se i ohrabruje. Coach (trener) je obučen da sluša, posmatra i da prilagođava svoj pristup individualnim potrebama klijenta.

Ko je Life coach i kako radi?
Coach je psiholog koji koristi mnogobrojne stručne metode iz raznih oblasti psihologije (razvojne psihologije, psihologije učenja, karijernog savetovanja, psihoterapije, menadžmenta, komunikologije), i pri tom veruje da su klijenti sposobni, kreativni i da svoje kapacitete mogu iskoristiti na najbolji mogući način kako bi rešili problem, uspešno savladali trenutne prepreke ili jednostavno unapredili svoje životne veštine.

Razlika coaching-a i psihoterapije
Coaching se od psihoterapije razlikuje po tome sto je aktivnost usmerena na aktiviranje zdravih snaga ličnosti i nije usresređen na problem, bolest, psihopatologiju. Cilj coaching-a je da sadašnje stanje nezadovoljstva klijenta dovede u stanje zadovoljstva u oblastima koje su značajne za klijenta. U toku samog procesa, akcenat je na „ovde i sada“ i realizaciji sto boljih načina za rešavanje problema koji su aktuelni.

Kome je namenjen?
Life Coaching je namenjen svim osobama koje žele da rade na svom ličnom razvoju, preuzmu odgovornost za svoj život i unaprede ga, pozitivno ga promene. Koristan je za osobe koji se nalaze na velikim životnim prekretnicama, za one koji se bave stresnim poslovima i sl. Ako mislite da niste u potpunosti iskoristili ili osvestili sopstvene potencijale, a verujete da ih imate, očekujemo Vas.

Categories: Kompanije