U većini firmi (kompanija)

je osoba zaposlena u ljudskim resursima prva koju upoznate (naravno pored portira). Preko nje saznajete dosta o kompaniji, ona Vas ispituje na razgovoru za posao i kasnije obaveštava o mnogim stvarima koje se dešavaju u kompaniji, a važna su Vam kao zaposlenom. Posao osobe u ljudskim resursima je kompleksan i zahteva poznavanje mnogih oblasti (zakona, psihologije rada, menadžment ljudskih resursa itd.).

Ovom obukom Vas upoznajemo sa svim oblastima rada u sektoru ljudskih resursa i na kraju osposobljavamo za sam rad u sektoru ljudskih resursa. Tokom obuke se služimo teorijskim jedinicama, vežbama, studijama slučaja, igranjem uloga, a sve u cilju lakšeg savladavanja materije. Za pohađanje obuke je neophodno poznavanje rada na računaru i posedovanje sopstvenog laptopa.

Obuka traje 3 meseca (održava se vikendom po 4 sata). Radi se u manjim grupama, kako bi predavači bili dostupni svima i mogli posvećeno da odgovore na sva pitanja polaznika obuke.

Obuku sa Vama sprovode psiholozi  i stručnjaci u oblasti ljudskih resursa, sa višegodišnjim radnim iskustvom u sektoru ljudskih resursa.

Categories: Kompanije