Grupe podrške

TRUDNICAMA I MAMAMA

su osmišljene sa ciljem da sa psihološke strane pomognu trudnicama i mamama da normalizuju stvari koje im se dešavaju u tom periodu, kao i kasnije tokom odrastanja dece, kako bi imale relanija očekivanja od sebe i porodice. Pomažemo im da prebrode nastale teškoće i da u životu sa decom ne zanemare sebe.

Teme kojima se bavimo tokom ovih susreta su:

  • promene tokom trudnoće
  • postpartalna depresija
  • perfekcionizam svakodnevnog života
  • istine i zablude o roditeljstvu i majčinstvu
  • partnerski odnosi
  • gubitak samopouzdanja posle porođaja
  • slika srećne porodice