Pomoć

PRILIKOM APLICIRANJA ZA POSAO

Prilikom apliciranja za određeno radno mesto, našim klijentima pomažemo da izdvoje svoje veštine i sposobnosti neophodne za apliciranje, zajedno uvežbavamo nastup za razgovor za posao, razvijući samopouzdanje svojih klijenata za te situacije.

Trajanje jednog susreta je 1h, po potrebi duže.