Trening

VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA

Naš najpoznatiji trening je TRENING VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA. Najpoznatiji jer je najtraženiji, kako među građanstvom, tako i u kompanijama.

Benefiti ovog treninga:

  • razvijate samoodgovornost i povećavate samopoštovanje
  • stičete znanja i veštine neophodne za svakodnevnu komunikaciju, kako i za komunikaciju sa najbližima, sa saradnicima, nadređenima, podređenima,…
  • stičete znanja i veštine kako da se izborite za sebe i svoja prava, kako na adekvatan i socijalno prihvatljiv način da saopštite svoje želje, potrebe, emocije, …
  • saznajete kako konstruktivno rešiti konflikt
  • saznajete šta je sve manipulacija i kako ne biti izmanipulisan
  • saznajete kako adekvatno da uputite i da primite kritike i pohvale
  • saznajete kako da upravljate sopstvenim emocijama
  • razvijate veću osetljivost i razumevanje za druge ljude
  • redukujete anksioznost, stres na poslu, tremu pri javnim nastupima, prezentacijama, …

efikasnije ostvarujete ciljeve