U razgovoru

1 na 1

uživo ili online preko google meet-a, se sastajem sa Vama jednom nedeljno u trajanju od 1h.

Teme na kojima obično radimo su problemi u komunikaciji, nismo samovrednovanje i samopouzdanje, anksioznost, depresija, poremećaji prilagođavanja na novu sredinu, posao, kolege, problemi sa roditeljima, problemi sa partnerima, nerazumevanje okoline za Vaše potrebe i još mnogo toga. Između seansi dobijate tzv. terapijske domaće zadatke, koje je potrebno da uradite do sledećeg susreta sa psihoterapeutom. Nekada se desi da imate više problema istovremeno, zato u saradnji sa psihoterapeutom radite na prioritetnoj temi za koju se dogovorite, a nekada se radi na više tema paraleno.

Ukoliko se desi da klijent ima suicidalne ideje ili homicidne ideje, psihoterapeut je u obavezi da o tome obavesti porodicu i policiju, kao i da svakog klijenta uputi kod psihijatra ukoliko proceni da je prvo ta intervencija potrebna, pa tek onda može da nastavi sa psihoterapijskim procesom.