Porodična psihoterapija

Tip psihoterapije gde dolazi cela porodica na razgovor sa psihoterapeutom.
Na ovim seansama obično radimo na vašim porodičnim vrednostima, stilu komunikacije svakog člana, kao i konstruktivnom rešavanju konflikata unutar iste.

Nekad može biti i problem žalovanja i tugovanja, razvod i sl.
Ovo su samo neke od uobičajenih tema sa kojima porodice dolaze na psihoterapiju.
Seansa traje 1,5 sat jednom nedeljno.