(4 GOD. – TINEJDŽERI)

Psihoterapijski rad sa decom prvenstveno podrazumeva izgradnju radnog saveza sa roditeljima, u cilju pomoći detetu.

Tokom rada koriste se razne projektivne tehnike, igračke, materijal za crtanje i pisanje, kako bi se lakše ušlo u svet deteta i ostvario odnos poverenja sa njim/njom.

Sve dok su deca uzrasta do 18 godina, roditelj zakazuje psihoterapiju i dobija blagovremene informacije o napretku deteta.

Seansa traje 1h, jednom nedeljno.