PSIHOTERAPIJA PORODICE

Porodična psihoterapija Tip psihoterapije gde dolazi cela porodica na razgovor sa psihoterapeutom. Na ovim seansama obično radimo na vašim porodičnim vrednostima, stilu komunikacije svakog člana, kao i konstruktivnom rešavanju konflikata unutar iste. Nekad može biti i problem žalovanja i tugovanja, razvod i sl. Ovo su samo neke od uobičajenih tema Read more…

TRENING VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA

Trening VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA Naš najpoznatiji trening je TRENING VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA. Najpoznatiji jer je najtraženiji, kako među građanstvom, tako i u kompanijama. Benefiti ovog treninga: razvijate samoodgovornost i povećavate samopoštovanje stičete znanja i veštine neophodne za svakodnevnu komunikaciju, kako i za komunikaciju sa najbližima, sa saradnicima, nadređenima, Read more…

POMOĆ PRILIKOM APLICIRANJA ZA POSAO

Pomoć PRILIKOM APLICIRANJA ZA POSAO Prilikom apliciranja za određeno radno mesto, našim klijentima pomažemo da izdvoje svoje veštine i sposobnosti neophodne za apliciranje, zajedno uvežbavamo nastup za razgovor za posao, razvijući samopouzdanje svojih klijenata za te situacije. Trajanje jednog susreta je 1h, po potrebi duže.