life-coach

Šta je life coaching. (životni ili lični koučing)? Eng. Coaching (Koučing) je lepši i učinkovitiji način da postignete bolje rezultate i ostvarite svoje ciljeve u raznim sferama života. Coaching je aktivnost jedan na jedan. Prvo korak jeste zajedno sa klijentom odrediti njegovie/njene ciljeve. Tokom daljeg rada se ne daju  instrukcije Read more…