Mi smo tu zbog vas vi samo uživajte

Na Vaš zahtev, kreiramo vam radionice i treninge za zaposlene. Takođe, vršimo i psihološku procenu kandidata za traženo radno mesto.

Grupni

Grupni rad izvodimo u grupama od 6 do 10 učesnika. Treninzi i radionice jasno su koncipirani spram
potrebe i interesovanja grupe: veštine komunikacije, veštine prezentovanja, grupe podrške mamama
i sl.

Seanse se organizuju 1 na 1

uživo ili online.
Tokom rada poštuje se etički kodeks http://sugp.rs/eticki-kodeks/.
Privatnost vam je zagarantovana.

Kompanje

Rad sa kompanijama nama se do sada svodio na održavanje treninga i radionica skrojenih spram
Vaših potreba i zahteva.

Za što se zalažemo

Klijenti:

Poštujemo Vas,
Vašu privatnost,
Vašu autonomiju,
Vaše izbore.

Savetovalište:

Poštujemo etički kodeks,
Zakon Republike Srbije,
moralne norme, profesionalne standarde psihološke struke.

Podrška:

Pružamo Vam podršku plikom procene kandidata za posao,
procene menadžerskih kapaciteta Vaših zaposlenih,
procene potencijala Vaših zaposlenih,
građenja kulture kompanije,
razvoja rezilientnosti Vaših timova.

 

O nama

Psihološko savetovalište Centar promena je osnovano sa idejom da pomogne pojedincima, koji su spremni da naprave promenu u svom životu, u cilju očuvanja mentalnog zdravlja zajednice.
Savetovalište je osnovala Ljiljana Bankovački 2011. godine u Novom Sadu.

Ljiljana je rođena u Novom Sadu, gde se školovala, udala i ima dvoje dece. Završila je master studije na svom matičnom fakultetu, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na odseku Psihologija. Svoje prvo radnpo iskustvo je stekla u Kliničkom centru Vojvodine, na Klinici za psihijatriju, na odeljenjima za anksiozne i depresivne poremećaje, a potom na odelju za bolesti zavisnosti (alkoholizam i narkomanija). Po završenim master studijama iz Industrijske psihologije, krenula je put rada u ljudskim resursima. Radila je za proizvodne i IT kompanije.

Paralelno sa ovim poslovima, radila je savetovanje i psihoterapiju, kao i što je bila trener mekih
veština za razne kompanije. Do sada je njene treninge prošlo više od 1000 polaznika, zaposlenih u
eminentnim kompanijama.
Volontirala je i položila pripravnički ispit za saradnika u prosveti, kao i kliničkog psihologa.
Sada je diplomirani Geštalt terapeut (GT) i savetnik iz Transakcione analize (TA). Trenutno je u toku edukacije za internacionalnog praktičara terapije igrom za rad sa decom i mladima.

Član je Srpskog udruženja Geštalt psihoterapeuta i Saveza društava psihoterapeuta Srbije.
Sertifikovani je trener asertivnosti i njene treninge je pohađalo 1000+ polaznika do sada.

 

Usluge

seminari - individualni rad - rad u grupi

Treninzi i radionice

Naš najpoznatiji trening je TRENING VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA. Najpoznatiji jer jenajtraženiji, kako među građanstvom, tako i u kompanijama.Benefiti ovog treninga: razvijate samoodgovornost i povećavate samopoštovanje stičete znanja i veštine neophodne za svakodnevnu komunikaciju, kako Read more…

PRAVILA ZAKAZIVANJA PSIHOTERAPIJE

Ukoliko psihoterapiju zakazuje osoba starija od 18 godina, potrebno je da sama pozove ili bar daosoba koja zove za drugu osobu (obično roditelj ili staratelj) ima pristanak te osobe.Ukoliko ne možete da stignete u dogovoreno Read more…

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

U razgovoru 1 na 1, uživo ili online preko google meet-a, se sastajem sa Vama jednom nedeljno utrajanju od 1h.Teme na kojima obično radimo su problemi u komunikaciji, nismo samovrednovanje isamopouzdanje, anksioznost, depresija, poremećaji prilagođavanja Read more…

Budimo na vezi

Javite se da se dogovorimo

Pronađite nas

Maksima Gorkog 42, Novi Sad, Srbija

Zakazivanje

Ljiljana Bankovački -  Mob: 064 16 15 659

Kontakt forma