U razgovoru 1 na 1, uživo ili online preko google meet-a, se sastajem sa Vama jednom nedeljno u
trajanju od 1h.
Teme na kojima obično radimo su problemi u komunikaciji, nismo samovrednovanje i
samopouzdanje, anksioznost, depresija, poremećaji prilagođavanja na novu sredinu, posao, kolege,
problemi sa roditeljima, problemi sa partnerima, nerazumevanje okoline za Vaše potrebe i još mnogo
toga. Između seansi dobijate tzv. terapijske domaće zadatke, koje je potrebno da uradite do sledećeg
susreta sa psihoterapeutom. Nekada se desi da imate više problema istovremeno, zato u saradnji sa
psihoterapeutom radite na prioritetnoj temi za koju se dogovorite, a nekada se radi na više tema
paraleno.
Ukoliko se desi da klijent ima suicidalne ideje ili homicidne ideje, psihoterapeut je u obavezi da o
tome obavesti porodicu i policiju, kao i da svakog klijenta uputi kod psihijatra ukoliko proceni da je
prvo ta intervencija potrebna, pa tek onda može da nastavi sa psihoterapijskim procesom.

PSIHOTERAPIJA PARA
Partnersko savetovanje podrazumeva da dođete sa partnerom kako biste radili na nekom svom
problemu u odnosu. Seansa ovog tipa traje 1h, s tim da je 1. susret u trajanju od 1,5h. Takođe, teme
birate sami kao i njihov prioritet po vaš odnos.

PSIHOTERAPIJA PORODICE
Porodična psihoterapija je tip psihoterapije gde dolazi cela porodica na razgovor sa psihoterapeutom.
Na ovim seansama obično radimo na vašim porodičnim vrednostima, stilu komunikacije svakog člana,
kao i konstruktivnom rešavanju konflikata unutar iste. Nekad može biti i problem žalovanja i
tugovanja, razvod i sl. Ovo su samo neke od uobičajenih tema sa kojima porodice dolaze na
psihoterapiju. Seansa traje 1,5 sat jednom nedeljno.

PSIHOTERAPIJA SA DECOM (4 GOD. – TINEJDŽERI)
Psihoterapijski rad sa decom prvenstveno podrazumeva izgradnju radnog saveza sa roditeljima, u
cilju pomoći detetu. Tokom rada koriste se razne projektivne tehnike, igračke, materijal za crtanje i
pisanje, kako bi se lakše ušlo u svet deteta i ostvario odnos poverenja sa njim/njom.
Sve dok su deca uzrasta do 18 godina, roditelj zakazuje psihoterapiju i dobija blagovremene
informacije o napretku deteta. Seansa traje 1h, jednom nedeljno.

Categories: Blog

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *