Naš najpoznatiji trening je TRENING VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA. Najpoznatiji jer je
najtraženiji, kako među građanstvom, tako i u kompanijama.
Benefiti ovog treninga:
 razvijate samoodgovornost i povećavate samopoštovanje
 stičete znanja i veštine neophodne za svakodnevnu komunikaciju, kako i za komunikaciju sa
najbližima, sa saradnicima, nadređenima, podređenima,…
 stičete znanja i veštine kako da se izborite za sebe i svoja prava, kako na adekvatan i socijalno
prihvatljiv način da saopštite svoje želje, potrebe, emocije, …
 saznajete kako konstruktivno rešiti konflikt
 saznajete šta je sve manipulacija i kako ne biti izmanipulisan
 saznajete kako adekvatno da uputite i da primite kritike i pohvale
 saznajete kako da upravljate sopstvenim emocijama
 razvijate veću osetljivost i razumevanje za druge ljude
 redukujete anksioznost, stres na poslu, tremu pri javnim nastupima, prezentacijama, …
 efikasnije ostvarujete ciljeve

Radionica UPRAVLJAJMO STRESOM Vam omogućava da bolje kontrolišete svoje emocije, učite šta sve
može da utiče na stres i učite da uskladite svoja očekivanja od sebe i drugih ljudi.

GRUPE PODRŠKE TRUDNICAMA I MAMAMA su osmišljene sa ciljem da sa psihološke strane pomognu
trudnicama i mamama da normalizuju stvari koje im se dešavaju u tom periodu, kao i kasnije tokom
odrastanja dece, kako bi imale relanija očekivanja od sebe i porodice. Pomažemo im da prebrode
nastale teškoće i da u životu sa decom ne zanemare sebe.
Teme kojima se bavimo tokom ovih susreta su:
 promene tokom trudnoće
 postpartalna depresija
 perfekcionizam svakodnevnog života
 istine i zablude o roditeljstvu i majčinstvu
 partnerski odnosi
 gubitak samopouzdanja posle porođaja
 slika srećne porodice

Categories: Blog

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *