Radionice i treninzi


Rad sa kompanijama nama se do sada svodio na održavanje treninga i radionica skrojenih spram
Vaših potreba i zahteva.

Online psihoterapija
Nova usluga koju smo uveli na zahtev kompanija, tokom perioda COVID-19, bila je online psihološka
podrška u vidu psihoterapije ili psihološkog savetovanja zaposlenima određene kompanije, koja je
zapravo predstavljala benefit koji kompanija pruža svojim zaposlenima. Ova usluga je tada potpuno
zaživela i živi i danas, zbog potreba zaposlenih kojima je omogućen remote rad.

Selekcija i regrutacija kandidata
Često su nam tražili pomoć prilom psihološke procene kandidata za određeni posao kao i uklopivost
kandidata u kulturu firme. Tada radimo kompletan proces selekcije i regrutacije za određeno radno
mesto, uz podršku tima u koji kandidat treba da se zaposli.

Coaching sa menadžerima
Sa menadžmentom kompanija održavamo i coaching sesije 1 na 1, na kojima se pretežno bavimo
razvojem i „brušenjem“ menadžerskih veština, kao i obučavanjem budućih menadžera za tu ulogu.

Categories: Blog

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *